หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ของล้านนา ซึ่งถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ของทุกปี จึงถือเป็นวันครอบครัวที่เป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน ทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2561 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง เชิญแอ่วตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ดีเดย์ 4 เมษายนนี้

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมห...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เชิญชวนช่างฟ้อนเล็บจิตอาสา ร่วมฟ้อนยอคุณ กตัญญบูชา ปฐมกษัตรีศรีหริภุญชัย ถวายองค์พระนางจามเทวี เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในตำนาน และแสดงกตัญญบูชา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระแม่เจ้าจามเทวี ในงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ระหว่าง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
คืนวันที่ 12 เมษายน  2561  เวลา 19.30 น.
ประกวด  ณ. เวทีชั่วคราวศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลบ้านกลาง  (คุ้มเทวีเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ชาย หรือ หญิง  ที่มีอายุ  15 ปี ขี้นไป
2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณถนนติดด้านข้างหอพักฮาน่า

หลักฐานในการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประชาชนทั่วไป  อายุตั้งแต่  20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
วันประกวด
1. ผู้หญิง  ในวันที่    4  เมษายน พ.ศ.2561  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2561 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง “รณรงค์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
เร่งฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หวังลดกลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า”
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเร่งรัดสำรวจขึ้นทะเ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2561 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
ทต.บ้านกลาง “รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม”
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ทต.บ้านกลาง ปิ๊งไอเดีย “ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม”
หวังสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าในงานบุญ งานศพ
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า การดื่มสุราหรือเหล้าเป็นปัญหาสำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมานาน จนก่อให้เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช งาน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (9 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลบ้านกลาง ร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้(9 มี.ค 61) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำทีม อสม.ตำบลบ้านกลางเข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ อาสาสมัคร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
345
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561