หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ส.ค. 63) เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ตีบ บริเวณสะพานข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อลดปัญหาการกีดขวางการสัญจรการไหลระบายของน้ำ เพื่อลดปัญหาการเน่า...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่สำรวจงานบริหารที่เทศบาลต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ส.ค. 63) เวลา 19.00 น. ที่วัดสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563”
วันนี้ (12 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ถนนเลียบคันคลองชลประทาน บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครู – นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้(10 ส.ค. 63) เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน นำโดยนายตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม ปลัดอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ัวันนี้ (10 ส.ค. 63) เวลา09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อให้แกนนำสุขภาพ ญาติ และผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563, ญัตติเรื่อง พิจ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลต่อการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ผ่านระบบออนไลน์) ประจำปี 2563 สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง ลำพูนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง"
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 19.30 น. ที่วัดศรีชุม  หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัว...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
365
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561