หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ในโรงเรียนมัชฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะภาวะผู้นำและเสริมสร้างความรู้ที่ทำให้เป็นผู้นำ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยและเคารพศพพ่อกำนันเมืองคำ เรือนดล อดีตประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และอดีตกำนันตำบลบ้านกลาง ซึ่งเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 161 บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ปลัดจังหวัดลำพูน, นายอำเภอเมืองลำพู...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 เม.ย.62) เวลา 18.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนต์เตอร์ สาขาลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีเมืองหละปูน ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2562 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 เม.ย. 62) เวลา 10.00 ณ ห้องสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรม “ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ” เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, การแสดงเล่นดนต...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  เพื่อจัดกิจกรรมออกหน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 เม.ย. 62) เวลา 09.30 ณ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายดำรง บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดฆ้องคำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวัน...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 มี.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
76
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561