หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ส.ค. 61) เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561" โดยจังหวัดลำพูนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (22 ส.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานในพิธีเปิดโครงการ “โภชนาการนำหน้า  ชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๓๔ ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สภาฯ ทต.บ้านกลางอนุมัติงบกว่า ๑๔๐ ล้าน พัฒนาตำบลในปี ๖๒
  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง        อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ที่ประ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561"  เพื่อให้แกนนำสุขภาพและญาติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ” โดยมี อปท. ทั้ง 4 จังหวัด 49 แห่ง จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดู...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง 
ประจำปีงบประมาณ 2561
นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าจากวิถีชีวิตของชุมชน การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงวัย ควรคำนึงถึงสภาพการณ์ต่างๆ เช่น อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติด...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เช้าวันนี้ (19 สิงหาคม 2561)เวลา 09.30น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง      เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, แผงลอย, ตลาด,        ผู้สัมผั...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ, แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีนายธวัช เสถียรนาม อดีตผู้...