หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน “ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า “ยี่” ที่หมายถึงเดือนที่สองหรือเดือนยี่ ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้ (31 ต.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้  (27 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าม่วง สันป่าฝ้าย ม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมงานสลากภัตตำบลบ้านกลาง จัดโดยคณะสง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้  (23 ต.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธี
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 20.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัด...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ  เป็นประธานการประชุม หารือเกี่ยวกับระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการขอใช้ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง พ.ศ. 2562 โดยมีตัวแทนของสำนัก/กอง, ตัวแทน ชมรมกีฬาฯ แต่ละประเภท เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะ ทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณางบประมาณก่อนที่จะนำงบประมาณเสนอผู้บริหารและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, คณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของเทศบาลฯ , รายงานรายรับ-รายจ่ายข...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน, พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แล...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
102
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561