หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตามวัยการออกกำลังกายด้วยยางยืด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เหมาะสมตามวัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายและสามารถใช้ย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง(เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้ง) ได้ให้การต้อนรับนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. บริเวณด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรีย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้กับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40  ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยได้รับเกียรติจากคุณกานต์พิชชา จงสิริวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง รวมถึงการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้ง โดยม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค. 64) เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณคร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชาตรี สุริยจักร ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563, ญัตติ เรื่องขออนุมัติขอทำความตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 22 ม.ค. 64 ) เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ – พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้า...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
376
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561