หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 12, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหาร กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 นำโดย ร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านหอชัย ตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 10, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 9, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการการน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 8, เจ้าหน้าที่กอ.รมน นำโดยพันโท อธิปธิติวุฒิ  พงษธนาพุฒิกร
นาวาอากาศตรี ภาณุพงษ์  ฮ่อไล่เฮง พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้า...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ และชมรมSTRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน นำโดยนายธีร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 7, เจ้าหน้าที่ทหาร (ชป.สห.พล.ร.7) นำโดย ร.ต.ยุทธนา ภูพลผัน พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านตัดผม, ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านจำหน่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 นำโดยพ.ต.ท.พนา ยาวิราช หัวหน้ากลุ่มงานปราบปรามการทุจริต พร้อมคณะ ลงพื้นท...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
45
 เมื่อวาน 
169
 เดือนนี้ 
730
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
75,546
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
238,993
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561