หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายจตุรงค์  เจียมวิจิตรกร รองนายกเทศมนตรี รักษา ราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง นำคณะบุคลากรจากค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี งบประมาณ 2562 จากนั้นได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "รวดเร็วปลอดภัย ตามเงื่อนไขระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" จำนวน 14 แห่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีระเบียบวาระฯ ที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561, รายงานสถานะการเงิน, รายงานสถ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเตาลำไย ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง (ยุวอาสา) ได้แก่ น.ส.วัลลภา ปินใจ และด.ญ.สุพิชญา สอยแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามโค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์เจริญวัย(เนอร์สเซอร์รี่) เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อมอบหมายภารกิจและวางแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญห...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ประธานแจ้งเพื่อทราบนโยบายการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เกี...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ม.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมฝึกปฏิบัติจัดแถวตามระเบียบวินัยสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2562 ประจำวันที่  23 มกราคม 2562 “ทต.บ้านกลาง เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีประจำปี 2562” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการบริหารการเงิน      การคลังท้องถิ่น ในการจัดเก็บรายได้จากประชาชนในพื้นที่...