หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
(วันที่ 23 มิ.ย.64)เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ พิเศษ /2564 โดยมีวาระการประชุม เพื่อสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง และแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติให้ นายสอน อิ่นแก้ว นาย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน. อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตัวแทนคณะสงฆ์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีการจัดการพื้นที่สีเขียว เกิดคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบลบ้านกลาง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง เมื่อว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ นโยบายการพัฒนาตำบลบ้านกลาง, ปัญ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(แห่งใหม่) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นจามจุรี เพื่อปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับบริเวณศาลากลางแห่งใหม่ 


ผู้สื่อข่าว  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ  นางสาว...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่18​ มิถุนายน​ พ.ศ.​ 2564​ เวลา 10.30น.นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง​ พร้อมผู้บริหาร​,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง​ , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง ,คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบนบ้านกลาง​ ให้การต้อนรับ นายประกอบ ยอดยา​ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้แทนสภาองค์กรชมชนจังหวัดลำพูน​ ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ถนนเส้นคันคลองชลประทาน หมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบvideo conference zoom ซึ่งจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 64 โดยสำนักงานท้องถิ่นจัง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 92564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยมีวาระการประ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และปลัดเทศบาล เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน


ผู้สื่อข่าว  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ  นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัม...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
136
 เมื่อวาน 
210
 เดือนนี้ 
7,769
 เดือนที่ผ่านมา 
13,647
 ปีนี้ 
109,929
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
409,828
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561