หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19  ธันวาคม  2562 เวลา  09.00น.  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้นำชุมชนและ ประชาชนตำบลบ้านกลางทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน และบริษัทในโรงงานอุตส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านกลาง โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลางและคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง พร้อมรายงานผ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจ และผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำร่องส้าว - ลำน้ำแม่ยาก เพื่อนำข้อมูลจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งระบบ เพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการผันน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนต่อไป...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ธ.ค. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กัน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 17 ธ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาทุกช่วงวัย” ตา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย ,หัวหน้างาน ,พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรายงานติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, ติดตาม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชน ตำบลบ้านกลาง(โรงเรียนมัชฌิมาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสังคม สามารถพัฒนาและแสดงศักยภา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (12 ธ.ค 62) เวลา 11.00 น. ที่ลานหน้าวัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Lamphun Big Cleaning Day) โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (12 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสังคม สามารถพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมก...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
329
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561