หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดพญาผาบ ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนหนทางในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ เป็นการเพิ่มค...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ  แจ้งระเบียบกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (3 ก.พ. 62) เวลา 08.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, คณะครู-ผู้ปกครองนักเรียนฯ และพนักงานครู-ผู้ดูแลเด็ก ใ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายจตุรงค์  เจียมวิจิตรกร รองนายกเทศมนตรี รักษา ราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง นำคณะบุคลากรจากค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี งบประมาณ 2562 จากนั้นได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "รวดเร็วปลอดภัย ตามเงื่อนไขระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" จำนวน 14 แห่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีระเบียบวาระฯ ที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561, รายงานสถานะการเงิน, รายงานสถ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเตาลำไย ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง (ยุวอาสา) ได้แก่ น.ส.วัลลภา ปินใจ และด.ญ.สุพิชญา สอยแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามโค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์เจริญวัย(เนอร์สเซอร์รี่) เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อมอบหมายภารกิจและวางแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญห...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
316
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561