หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 สิงหาคม 63 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง ,หัวหน้าฝ่าย ,หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กองช่างที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับ การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำพูน(ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง รุ่นที่ 2”
วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสงวน คำแก้ว อายุ 58 ปี บิดานายสุภัทร คำแก้ว ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม พิธีเปิดฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงานตามตารางประจำวัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ใน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย แด่นายสงวน คำแก้ว อายุ 57 ปี บิดานายสุภัทร คำแก้ว ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามศักยภาพประเภทความพิการของตน โดยมุ่งหวัง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ อาทิ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ, เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดองค์ประกอบโครงการแล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ส.ค. 63) เวลา 19.30 น. ที่วัดประตูโขง หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม พร้อมรับฟังการ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
43
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561