หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

******************
ผู้สื่อข่า...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบvideo conference zoom ซึ่งจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 64 โดยส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 1400 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย-ราม พร้อมคณะ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ผู้สื่อข่าว  นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19 ทำให้หลายคนต้องหันมาให้ความสำคัญและป้องกันตนเองโดยใช้หลักการ D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง ,สวมหน้ากากอนามัย,หมั่นล้างมือ,ตรวจวัดอุณหภูมิ ,ใช้แอพไทยชนะ และไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัด โดยภายหลังจากที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคแล...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่​ 10​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 9.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ศาลา​ประชาคม​ เทศบาล​ต​ำ​บ​ลบ้าน​กลาง​ อ.เมือง​ จ.​ลำพูน​ นายสอน​ อิ่นแก้ว​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ​ลบ้าน​กลาง​ พร้อม​ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้า​งาน​ และพนักงาน​เทศบาล​ ร่วมอบรม​ผ่านระบบออนไลน์​(webinar)​ โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสนับสนุน​การดำเนินงานและการให้บริการประชาชน​ รุ่นที่​ 1​ ระหว่าง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 930 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ผ่าน video conference ระบบzoom จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นปร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ ๘ บ้านแม่ยาก ภายหลังจาก นายวรวิทย์  สมพมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแม่ยาก พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,คณะ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
***************************
ผู้สื่อข่าว /บรรณาธิการ : น...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 8:00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขต...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
135
 เมื่อวาน 
210
 เดือนนี้ 
7,769
 เดือนที่ผ่านมา 
13,647
 ปีนี้ 
109,929
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
409,828
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561