หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 สิงหาคม 2564​ เวลา 08.30 น. นายสอน​ อิ่นแก้ว​ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง​  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย​ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีและผู้นำชุมชนในโรงเรียนมัฌชิมาลัย​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18- 25 สิงหาคม 2564 โดยได้ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการปลูก และการใช้พืชสมุนไ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30 น นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและกระจกโค้งจราจร บริเวณจุดเสี่ยงและทางแยก ทางร่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น ที่บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้สั...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลศรีบัวบาน  โดยโรงพยาบาลลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้ มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯโดย นายทวีป  พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

*****************...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณารวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ แผนงาน และโครงการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีคณะกรรมการสน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ครั้งที่ 11/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่16 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น ที่วัดร่องส้าวหมู่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ,สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จำนวน 46 ชุด ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านกลาง (อปต.) ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
91
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561