หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1บ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสัก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (30 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 14 พ.ค. 62  เพื่อ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสาตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ พ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลางโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด “หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อประเมินและให้คะแนน ตามหล...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 เม.ย. 62) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนตัวแทนพนักงานจิตอาสาบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน), อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมในกิจกรรมวันเทศบาล โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น.ได้ประก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สุมาคารวะผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีตัวแทนอสม.ตำบลบ้านกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  เพื่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 เม.ย.62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการตัดสินให้คะแนน “การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้” โดยรับผลงานเข้าประกวดจากตัวแทน 12 หมู่บ้าน ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศ 1,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,200 บาท, รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรทุก...