หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 25 กรกฎาคมเวลา 14:00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จำนว...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น. ห้องฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข, การแต่งตั้งคณ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพใจ เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ได้รู...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค. 62) เวลา 15.30 น. ที่วัดร่องส้าว นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพุทธศาสนิกชน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนพ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค. 62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง, คณะกรรมการกลุ่มอาชีพการจัดพานดอกไม้สด ดอกไม้พลาสติก, คณะกรรมการกลุ่มอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกคลองลำน้ำร่องส้าว เพื่อกำจัดผักตบชวา  ตามนโยบายคลองสวยน้ำใส และป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน  ณ บ้านประตูโขง ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดอินทร ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์และสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ไว้ใช้ในกิจวั...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 15.15 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ-จุดสกัดฯ โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร-ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ เพื่อกวดขันวินัยจราจร และตรวจค้นปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ณ บริเวณหน้าวัดฆ้องคำ ม...