หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ส.ค.61) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหาก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ณ ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 อ.เมือง จ.ลำพูน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.
...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เนื่องจากท่าน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางได้เสียชีวิตลง ขณะนี้ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่ วัดป่าม่วง สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง
วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) ในเวลา 15.00 น. จะมีพิธีรดน้ำศพ จึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมในพิธีดังกล่าว และร่วมแสดงความไว้อาลัย แต่ท่าน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   เปิดเผยว่าในปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการจัดหาและเลือกที่จะรับประทานอาหาร จากอดีตท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง “โตไปไม่โกง” ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ปัจจุบันนี้ปัญหาในบ้านเมืองเราหลากหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ กลุ่มคนทุจริตสามารถเข้าถึงอำนาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถคว...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ค.61) เวลา 15.00 น. ที่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 แก่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการกองทุนหลักป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้(18 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่...