หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง, จ.ส.อ ธีระศักดิ์ อุปละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนางขนิษฐา นุตตะระ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 มิ.ย. 63) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุน เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนการดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และทบทวนระบบข้อมูลและการรายงานผลโปรแกรมกองทุนฯ ผ่าน LIVE Facebook Page กองทุนสุขภาพท้องถิ่น เขต ๑ เชียงใหม่ส่งสัญญาณมา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
“ทต.บ้านกลาง การบูรณาการณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะ ศูนย์การออ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงแจ้งการประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในห้วงไตรมาส ที่ 4 (กรกฎา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.เทศบาลเทศบาล 1 บ้านกลาง แผนกมัธยม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกผักสวนค...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

“บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน เข้ามอบถุงยังชีพและนมผงสำหรับเด็กอายุ 1 – 3 ปี แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็ก ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง”
วันนี้ (16 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนรา...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
242
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561