หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   เปิดเผยว่าในปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการจัดหาและเลือกที่จะรับประทานอาหาร จากอดีตท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทต.บ้านกลาง จัด Day Camp ส่งเสริมเด็กบ้านกลาง “โตไปไม่โกง” ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ปัจจุบันนี้ปัญหาในบ้านเมืองเราหลากหลายปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบ จนส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ กลุ่มคนทุจริตสามารถเข้าถึงอำนาจต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถคว...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ค.61) เวลา 15.00 น. ที่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 แก่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการกองทุนหลักป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้(18 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ว่าที่ร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และพนักง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน   ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพลังมวลชน, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ นโยบายการจัดตั้งกรรมการชุมชนย่อย หมู...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
250
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561