หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2562 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
“ทต.บ้านกลาง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีระเบียบ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 มี.ค. 62) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชมรมกีฬาเทศบาลต...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (9 มี.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรและใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการ การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมจัดงานฯและจัดนิทรรศการ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 มี.ค. ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่5 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่วัดศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นาย ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษากา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ก.พ.62) เวลา 07.00 น. ที่วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อเป็นกา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.พ.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของกา...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
226
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561