หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ประกาศเจนารมณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก
วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมม...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต. บ้านกลางลำพูนปิ๊งไอเดีย ทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดิน หวังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่
วันนี้ (5 ก.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การนำน้ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ ช่ว...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นำผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่าย ,หัวหน้างาน ,ข้าราชการและพนักงาน ,เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับฟังการบรรยายและศึก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจวิเชียร วิรัช ผู้บังคับหมู่ สภ.เมืองลำพูน วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อควา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนศรัทธาสาธุชน ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดร่องส้าว ม.7  ต.บ้านกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีเก่าแก่ของตำบลบ้านกลาง 

...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 เพื่อเสริมสร?างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ฯ ,เสริมสร้างความเข?าใ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานในกระบวนการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตลอดจนศึกษาหาความรู้ แนวทาง วิธีการดำเนิน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ตัวแทนกลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, กลุ่มคนรักษ์สุขภาพตำบลบ้านกลาง และตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในการป...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
42
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561