หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุดพังบริเวณฝายกั้นน้ำลุ่มน้ำแม่ยากหลังวัดฆ้องคำ ม.9 ต.บ้านกลาง ตามที่ได้รับร้องเรียน ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสี...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า  ให้เหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำป...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง จัดงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้มลพิษ
 วานนี้ (22 พ.ย 61) เวลา 09.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโคมลอย และการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ของกลุ่มพลังมวลชนทั้ง 12 หมู่บ้าน เนื่องในงานสืบสา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลางจับมืออถล.เดินปูพรมกวาดล้างขยะ คืนความสดใสให้ลำน้ำเตรียมจัดงานลอยกระทงปลอดมลพิษ 22 พย.นี้
วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.ต.บ้านกลาง ), สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ, นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2562 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ทต.บ้านกลาง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน ยี่เป็ง เป็นภาษาล้านนา แยกได้สอง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 จากบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนายเต็ง สิทธิคงเด่น ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือแผนงานโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกับตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 พ.ย.61) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ อาทิ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนและสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
74
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561