หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น ที่สำนักงาน เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายวสันต์ มอญแสง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานจิตอาสาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดก...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ✅แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง (อย่างไม่เป็นทางการ)
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต  รวม 15 หน่วยเลือกตั้ง

✅จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,นายทรงพล. อารีวงศ์  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ, พันตำรวจเอกอำนวย คำจอง  ,นางสุธัญวรัตน์ ณ วันจันทร์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางฯ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 11:00 น นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายศุภฤกษ์ หงศ์ภักดี คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพความพร้อมโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ บริเวณถนนบ้านสันป่าฝ้าย (หนองเป็ด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง ถึง บ้านศรีบุญยืน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายทรงพล. อารีย์วงค์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมขบวนคาราวานเคาะประตูบ้าน เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบัติงานในวันแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ วัดดอยขะม้อ  ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจิตอาสา และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อ "ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย" เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในระยะยั่งยืน โดยมี นายวรยุทธ ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ พลตรีต่อคุณ ภักดีชนก ,นายอำนวย อุตตะระพยอม ,นายพีระพงศ์ มหาวงศนันท์ ,นายถาวร คำทะแจ่ม คณะผู้ตร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
344
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561