หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบกิจการหอพัก ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก ความปลอดภัยในอาคาร แนวทางในการคัดแยกขยะภายในหอพัก การแยกขยะ 4  ประเภทตา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม แนวทางการดำเนิน "โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562" เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดทำพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และดำเนินโครงการแข่งขัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.ที่ บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ,ประชาชนจิตอาสา"เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง - คอกวัว ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดสิงห์เคิ่ง ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนเส้นทางหลัก ในหมู่ที...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดขี้เหล็ก ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน แล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดพญาผาบ ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนหนทางในหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ เป็นการเพิ่มค...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ  แจ้งระเบียบกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (3 ก.พ. 62) เวลา 08.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, คณะครู-ผู้ปกครองนักเรียนฯ และพนักงานครู-ผู้ดูแลเด็ก ใ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายจตุรงค์  เจียมวิจิตรกร รองนายกเทศมนตรี รักษา ราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง นำคณะบุคลากรจากค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเป็นประธานพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี งบประมาณ 2562 จากนั้นได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "รวดเร็วปลอดภัย ตามเงื่อนไขระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" จำนวน 14 แห่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู...