หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 22 ก.พ. 64 ) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการฝึกอบรม กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานพลังงานจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 19 ก.พ. 64 ) เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ – พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภู...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยธร แคล้วกลาง ผู้จัดการโครงการบริษัทที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ งานวิศวกรรมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระที...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และตัวแทน อสม.ตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาววลาสินี ตะนันกลาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.พ. 64) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลบ้านกลาง พร้อมนายทรงพล อารีวงศ์ ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (เจ้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ก.พ. 64) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบุคคลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้งตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายธนกฤต เฉลิมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ก.พ. 64) เวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีการดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ ตามกฏหม...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
105
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561