หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครองส่ว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (19 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยนำเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เปลี่ยนผาปิดท่อระบายน้ำ และขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนข้างหอพักฮาน่า หมู่ 6 ถนนบ้านสันป่าฝ้าย – บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่าง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย  และกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์กีฬาและนันทนาการจสมเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ ( 11 พ.ย. 62) น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านกลาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยการลงพื้นที่ทำความส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 พ.ย.62) เวลา 0.9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในระยะหกเดือนแร...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลางลำพูน รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้าฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
32
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561