หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 19 ต.ต. 61 ) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากสำงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ออกตรวจที่โรงภาพยนตร์ อี จี วี ในศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลำพูน เพื่อตรวจสอบระบบเตือนภัย  ระบบความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ตามที่อนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันการสูญ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ประชาชนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีนายอรรษิษฐ์ ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ต.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยจ.ส.อ.ธีระศักดิ์ อุปละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง, นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับมอบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17ตุลาคม2561)เวลา 13.30น.  ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมให้การต้อนรับ นางทองม้วน  เจนชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานโรงเรียนปัจฉิมาลัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17ตุลาคม2561) ที่ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการจัดพิธีทางศาสนา อ่านสารจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการตำร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ต.ค.61)เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีต่อไป โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่มาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาคร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 61 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีจุดเค...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 61 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ จำนวน 1,000,000.-(หนึ่งล้านบาท) ภายในศูนย์กีฬาและนั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
55
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561