หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น ที่ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางสาวนุชรี สายแสน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และกล่องสำหรับแขวน โดยนำไปติดตั้งในสถานที่สำคัญๆ 10 แห่ง รวม 8 อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกลุ่มง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น ณ บ้านบ่อคาว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางหล้า ท้ายนาวา มารดาของนายประดิษฐ์ ท้ายนาวา ตำแหน่งคนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19​ พฤษภาคม​ เวลา​ 14.00​ น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน​ อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
พร้อมผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และนิติกร​เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ให้การต้อนรับ​ น.ส.ศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รักษาการอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดลำพูน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม ศ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนธนรัตน์วิทยา ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงเรียบร้อยของอาคารเรียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยา แผนกอนุบาล ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเรียนเมื่อคืนวาน สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายกบ้านกลาง ลงนามMOU ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พลิกฟื้นลำน้ำแม่กวง สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอนุรักษ์ลำน้ำด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมพิธีเปิดกิจกรรมให้ความ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้าน กลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประช...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 พ.ค.64 นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เชิญชวนประชาชนในตำบลบ้านกลาง ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ประชาชนตำบลบ้านกลาง ,พนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ ,โร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งนายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
371
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561