หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ภายในสำนักงานเทศบาลฯ และลงพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านขี้เหล็ก ,หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว ต.บ้านกลาง ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนวันที่ ๒๙ สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาร...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมกำนันตำบลบ้านกลาง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านขี้เหล็ก ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำคณะนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังห...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ส.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 27 ปี บิ๊กซี และก่อตั้งในจังหวัดลำพูนมาเป็นระยะเวลา 14 ปี รวมถึงให้เกียรติเป็นปร...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้” เพื่อถวายเป็นพระร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (28 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาชนสุขภาพดี อายุยืน ตามวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้า...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาฯ อาทิ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ มีจำนวนพืชผักสมุนไพรที่เคยใช้ผลิตเป็นยาแผนโบราณมากกว่า 1000 ชนิด แล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            “เทศบาลตำบลบ้านกลาง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านการศึกษา” วันนี้ (25 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 สิงหาคม 63 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง ,หัวหน้าฝ่าย ,หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กองช่างที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับ การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำพูน(ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง รุ่นที่ 2”
วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
375
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561