หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 31 ก.ค. 62)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ในการด...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง"  ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง, โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตน์วิทยา โดยม...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ก.ค. 62) เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 28 ก.ค.62 (เวลา 14.00 น.) ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตำบลบ้านกลาง จัดพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2562 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ทต.บ้านกลาง จัดโครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง 2562”
  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก       เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 25 กรกฎาคมเวลา 14:00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จำนว...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น. ห้องฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข, การแต่งตั้งคณ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพใจ เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ได้รู...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค. 62) เวลา 15.30 น. ที่วัดร่องส้าว นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพุทธศาสนิกชน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนพ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
101
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561