หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ต.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยจ.ส.อ.ธีระศักดิ์ อุปละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง, นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับมอบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17ตุลาคม2561)เวลา 13.30น.  ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมให้การต้อนรับ นางทองม้วน  เจนชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานโรงเรียนปัจฉิมาลัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17ตุลาคม2561) ที่ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการจัดพิธีทางศาสนา อ่านสารจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการตำร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ต.ค.61)เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีต่อไป โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่มาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาคร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 61 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีจุดเค...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 61 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ จำนวน 1,000,000.-(หนึ่งล้านบาท) ภายในศูนย์กีฬาและนั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมกราบสักการะพระนางจามเทวี  เนื่องในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระนางจามเทวี ปฐมก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยจ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทน อสม.ตำบลบ้านกลาง, กลุ่มพลังมวลชนตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลสารภี ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
224
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561