หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและถนนหนทางในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านหอชัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ถนนทางหลวง หมายเลข 1147 หน้าศูนย์เจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานจัดเก็บรายได้ และเทคโนโลยีด้านแผนที่ภาษี ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยมีหัวหน้า...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีพัฒนาการด้านร่าง...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ตลอดจนประชาชนใน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดบ้านแม่ยาก และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านแม่ยากจนถึงถนนเลียบคันคลอง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบกิจการหอพัก ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก ความปลอดภัยในอาคาร แนวทางในการคัดแยกขยะภายในหอพัก การแยกขยะ 4  ประเภทตา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม แนวทางการดำเนิน "โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562" เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดทำพิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และดำเนินโครงการแข่งขัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.ที่ บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ,ประชาชนจิตอาสา"เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง - คอกวัว ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดสิงห์เคิ่ง ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และ ถนนเส้นทางหลัก ในหมู่ที...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.ที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1 ,สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ประชาชนจิตอาสา ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ได้ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดขี้เหล็ก ,ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน แล...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
208
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561