หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 8 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยได้ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างถนนภายในสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และทำความสะอาดถนนให้สะอาด สวยงาม น่ามอง ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีระเบียบวาระ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ,แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ม.ค. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ นายชาตรี กิตตธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และ นายชยุต พันธุ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน พร้อมมอบปฏิทินและรายงานกิจการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 เนื่องในโอกา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (26 ธ.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการและ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์, แมคโคร สาขาลำพูน และห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
              วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้แก่หัวหน้าส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค. 62) เวลา 06.00 น. ที่ องค์การบริารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน จังหวัดลำพู...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรให้รู้จักป้องกันจากสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดอัคคีภัย รวมถึงสร้างความรู้ควา...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
203
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561