หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณอาคารป้องกันแล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 62) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 พ.ค.62) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบ้านกลาง จำนวน 45 คน เพื่อนำไปพัฒนาบุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อพิจารณาการตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะฯ บริเวณหน้าห้องเย็นพิสิฐ ม.3 ต.บ้านกลาง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกและไม่มีอุปสร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบลผนึกกำลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 62
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะนิเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (22 พ.ค.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ" จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื่อง...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
246
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561