หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 กันยายน 63) เวลา 17.30 น. ที่วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล พระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 กันยายน 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีการบรรยายธรรม หัวข้อ "การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 5 และนักเรียนโรงเรียนมัชฉิมาลัย รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 12.00 น. ที่ห้องเมย์แฟร์แกรนบอลลูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานและการระดมความเห็นภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่วัดทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความไว้อาลัยนายภูษิต นาถี ตำแหน่งพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดกองสาธารณสุขแ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ และศูนย์พัฒนาเด็ก...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2563

"เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2563"
วันนี้ (12 ก.ย.63) เวลา 17.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯโดย จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาร่าง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 10/2563 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, การติดตามรายงานราย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วานนี้ (2 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้ากองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายบ้านสันป่าฝ้าย-บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย (หนองเป็ด) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 490.00 ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
49
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561