หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ม.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ,ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมฝึกปฏิบัติจัดแถวตามระเบียบวินัยสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดให้ทุกวั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลางได้บูรณาการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผช.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สภ.นิคมฯลำพูน, ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ ปภ.ลำพูน ประจำจุดให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชน  ช่วง 7 วันระวังอันตราย ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน และตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อเป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.61 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นอีก 1 จุด เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วันระวังอันตราย เนื่องจากตำบลบ้านกลางเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิง จำนวนมาก เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย ของนักดื่มทั้งหลาย จากการ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (27 ธ.ค.61) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ตำรวจ,  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมต้อนรับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน ช่วง 7 วันระวังอันตราย บริเวณสี่แยกสันป่าฝ้าย โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางบูรณาการณ์ร่วมกับสภ.นิคมฯลำพูน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และปภ.ลำพูน ตามโครงก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง บูรณาการณ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนและรพ.สต.บ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (กระเช้าของขวัญ) ผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำในการให้บริการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (24 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1บ้านกลาง และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางได้รับมอบทุนเพื่อสนุบสนุนสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง จากคุณชลาธาร เชี่ยวชาญ จำนวน 20,000 บาท  โด...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสมมุติเหตุการณ์ว่า เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ภายในอาคารสำนักงานฯ มีการอพยพเจ้าหน้าที่ไปยังที่ปลอดภัย โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุการณ์จ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายวรินทร นาห่อมวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง, ค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคัดลือกผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
100
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561