หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (27 ธ.ค.61) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ตำรวจ,  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมต้อนรับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน ช่วง 7 วันระวังอันตราย บริเวณสี่แยกสันป่าฝ้าย โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางบูรณาการณ์ร่วมกับสภ.นิคมฯลำพูน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และปภ.ลำพูน ตามโครงก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง บูรณาการณ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนและรพ.สต.บ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (กระเช้าของขวัญ) ผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำในการให้บริการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (24 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1บ้านกลาง และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางได้รับมอบทุนเพื่อสนุบสนุนสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง จากคุณชลาธาร เชี่ยวชาญ จำนวน 20,000 บาท  โด...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสมมุติเหตุการณ์ว่า เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ภายในอาคารสำนักงานฯ มีการอพยพเจ้าหน้าที่ไปยังที่ปลอดภัย โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุการณ์จ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายวรินทร นาห่อมวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง, ค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคัดลือกผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ธ.ค. 61) เวลา 15.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็นและไม่มีทางระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านกลาง ตามที่ได้รับร้องเรียน ว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อน ความเสียห...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น.ที่ วัดแม่ยาก ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดแม่ยาก ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ธ.ค. 61) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง สมาชิกสภาฯ ,ช้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดลำพูน กำหนดปั่นจักรยานบทเส้นทางสิริมงคล รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งในวันนี้ ( 9 ธันวาคม 2561) เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
283
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561