หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลต้นธงอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 พ.ย.62) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดกิจกรรมฯขึ้น เพื่อเป็นการส่ง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหาหรือข้อราชการการขอใช้สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์ริเออร์ โดยพล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์ริเออร์ แจ้งแน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครองส่ว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (19 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
295
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561