หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันส...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ก.ย.62) เวลา 19.00 น. ที่ วัดแม่ยาก หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นาย อภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามโครงการธรรมะสัญจรตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ที่หน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการกองทุนฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรตำบลบ้านกลาง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้าน ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สมุนไพรตำบลบ้านกลาง ประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 18 ก.ย. 62) เวลา 11.30 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
  วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 10 ก.ย. 62)เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อาทิ การตัดหญ้าภายในหมู่บ้านการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำเสียเทศบาล การ ซ่อมแซม ไฟกิ่งและเสียงตามสาย ภายในเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 6 ก.ย. 62)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านกล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (3 ก.ย. 62) เวลา 10.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขัง และติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลำน้ำแม่ตีบ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมสั่งการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย แ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
263
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561