หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
รีบดูก่อนโดนลบ!!! มาตรการนี้ ทำแล้วดี ไม่มีโควิดเบียดเบียน
ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 มี.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นส่งมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์ สามารถติดตั้งได้ทันที โดยการยื่นมือที่ระยะเซนเซอร์เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่อง ปลอดเชื้อโรค ถูกสุขลักษณะ ซึ่งมอบให้กับตลาดในเขตพ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานสถานการณ์เงินกองทุนฯ, รายงานสถานะการเงิน LTC และศูนย์พัฒนาและฟื้น...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณชุมชน ห้างร้าน และสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อาทิ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นต้น รวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และลงพื้นที่ตรวจสอบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            รายงานพิเศษ....ท้องถิ่น ท้องที่ผสานพลังเป็นหนึ่งสู้โควิด !! ทต.บ้านกลางลำพูนผนึกกำลังผู้นำชุมชน สร้างบ้านกลางโมเดลสกัดกั้นโควิด เป้าหมายสูงสุดต้องไม่มีคนในชุมชนเสียชีวิตจากโควิด19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid19) ที่มีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สู่ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 14.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณศาสนสถาน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง รวมถึงสถานที่ราชการ และลงพื้นที่ตรวจสอบการให้ความร่วมมือของตลาด ห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการป้องกันโรค ในการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมเฉพาะกิจ เพื่อหารือ และออกมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในระดับตำบล ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว โดยมี พระผู้แทนของคณะสงฆ์ตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 มี.ค. 63) เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,บริเวณศาสนสถาน และภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยฉีดพ่นไปแล้ว 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1, 12, 5, 9, 2 และหมู่ 7 รวมถึงสถานที่ราชการ, โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง, ห้างร้าน และตลาดเป็นต้น ส่วนที่เ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัย (DIY) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้สนับสนุนงบกลาง เงินสำรองจ่ายสำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉิน-โรค...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
370
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561