หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง จัดงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้มลพิษ
 วานนี้ (22 พ.ย 61) เวลา 09.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโคมลอย และการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ของกลุ่มพลังมวลชนทั้ง 12 หมู่บ้าน เนื่องในงานสืบสา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลางจับมืออถล.เดินปูพรมกวาดล้างขยะ คืนความสดใสให้ลำน้ำเตรียมจัดงานลอยกระทงปลอดมลพิษ 22 พย.นี้
วันนี้ (21 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.ต.บ้านกลาง ), สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ, นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2562 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ทต.บ้านกลาง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน ยี่เป็ง เป็นภาษาล้านนา แยกได้สอง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 จากบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนายเต็ง สิทธิคงเด่น ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เพื่อปรึกษาหารือแผนงานโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกับตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 พ.ย.61) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ อาทิ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนและสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมสรุปและถอดบทเรียนกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการชุมชนร่วมใจส่งเสริม ใส่ใจ ดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะทำงานโครงการฯ จากรพ.สต.บ้านกลาง, ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น ที่โรงภาพยนต์ EGV ห้าง Big c ลำพูน ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม กองช่าง ทต.บ้านกลาง  ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น ที่ฝายกั้นลำน้ำแม่ยากหมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ตลอดจนประชาชนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอุทกภัย น้...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
261
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561