หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, การติดตามรายงานรายรับ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณฝาย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
วันนี้ ( 8 ธ.ค. 63 ) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลต...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“ทต.บ้านกลาง จัดการฝึกอบรมตามโครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมเรื่องเพศสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชน”
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ธ.ค. 63) เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพพ่อแพ ยินดี บิดาของ น.ส. พิไลวรรณ เทตินน้ำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ ฌาปนกิจสถานบ้านสวนหลวง ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
*****************
น.ส.ญาณิ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 63) เวลา 11.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลำพูน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในภาวะย...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง,  ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และปรับ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ธ.ค.63) เวลา 13.30 คณะทำงาน กำกับ ติดตามและบังคับใช้ตามมาตรการในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเข...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งมีนายแพทย์วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ธ.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายชินกร ดีสุยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจสภาพคว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ธ.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายชินกร ดีสุยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจสภาพคว...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
350
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561