หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านแจ่มพัฒนา ตำบลบ้านกลาง, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 12, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหาร กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 นำโดย ร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านหอชัย ตำบลบ้านกลา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 10, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 9, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการการน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 8, เจ้าหน้าที่กอ.รมน นำโดยพันโท อธิปธิติวุฒิ  พงษธนาพุฒิกร
นาวาอากาศตรี ภาณุพงษ์  ฮ่อไล่เฮง พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ และชมรมSTRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน นำโดยนายธีร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 7, เจ้าหน้าที่ทหาร (ชป.สห.พล.ร.7) นำโดย ร.ต.ยุทธนา ภูพลผัน พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านตัดผม, ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านจำหน่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 นำโดยพ.ต.ท.พนา ยาวิราช หัวหน้ากลุ่มงานปราบปรามการทุจริต พร้อมคณะ ลงพื้นท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, ญัตติเรื่อง รายงานงบประมาณอุดหนุน เงินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมื...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
218
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561