หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลต้นธงอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 พ.ย.62) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดกิจกรรมฯขึ้น เพื่อเป็นการส่ง...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหาหรือข้อราชการการขอใช้สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์ริเออร์ โดยพล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์ริเออร์ แจ้งแน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครองส่ว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (19 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
364
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561