หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ว่าที่ร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และพนักง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน   ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพลังมวลชน, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ นโยบายการจัดตั้งกรรมการชุมชนย่อย หมู...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน   ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อศึกษาเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะ
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพมีความรู้ ความ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อหารือในแนวทางปฏิบัติของคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลบ้านกลาง เพื่อ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลางร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด สว นเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาวัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
       วันนี้ ( 3 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำประชาชนจิตอาสาต...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 28 มิ.ย.61) เวลา 16.09 น. ที่ วัดร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาว...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบล 
จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการส...