หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste" ตามโครงการพัฒนาด้านสุขภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และมอบป้ายรับรองมาตรฐาน"หอพักติดดาว น่าอยู่ ปลอดภัย ใส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพุนได้ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม แ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ วัดศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีประชุมเพลิง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชุม ซึ่งได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 9 ก.ย....
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันส...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ก.ย.62) เวลา 19.00 น. ที่ วัดแม่ยาก หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นาย อภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามโครงการธรรมะสัญจรตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ที่หน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการกองทุนฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรตำบลบ้านกลาง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้าน ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สมุนไพรตำบลบ้านกลาง ประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 18 ก.ย. 62) เวลา 11.30 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
  วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
77
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561