หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 930 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ผ่าน video conference ระบบzoom จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นปร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ ๘ บ้านแม่ยาก ภายหลังจาก นายวรวิทย์  สมพมิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแม่ยาก พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,คณะ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
***************************
ผู้สื่อข่าว /บรรณาธิการ : น...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 8:00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขต...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านแจ่มพัฒนาหมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อม นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 6/2564 เพื่อหารือข้อราชการประจำเดือนมิ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ video conference (google meet) ในหัวข้อ "ความก้าวหน้านวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ช่วยลดขั้นตอนกา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ บริเวณหอหลวง หมู่ 11 บ้านหอชัย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานและพื้นที่สาธารณประโยชน์ใน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่​ 25 พฤษภาคม​ 2564 เวลา​ 13.30 น.​ ณ​ ห้องประชุมศาลาประชาคม​ เทศบาลตำบลบ้านกลาง​ อ.เมือง​ จ.ลำพูน​ นายสอน​ อิ่นแก้ว​ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง​ พร้อมผู้บริหาร, ตัวแทนคณะสงฆ์​ในตำบลบ้านกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ,​ พนักงานเทศบาล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน​ และผู้แทนผู้ประกอบการห้างร้าน​ในตำบลบ้านกลาง​ เข้าร่วมการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ จัดทำผังแนวคิดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
46
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561