หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่สะพานด้านข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน, หน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อลดสภาวะหมอกค...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว รวมถึงพิธีรดน้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2562 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
“ทต.บ้านกลาง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีระเบียบ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 มี.ค. 62) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชมรมกีฬาเทศบาลต...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (9 มี.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรและใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการ การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมจัดงานฯและจัดนิทรรศการ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 มี.ค. ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐ...