หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รายงานจำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จำนวน 80 คน จาก 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้า...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 19.30 น. ที่วัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนาย อภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง แ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง”
วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อส่งมอบเครื่อง...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (19 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิมภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “บ้านกลางคัพ” รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการแข...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (15 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ2) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นไปด้ว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ ร่าง พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง                การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ขอ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมจิตอาสาฯตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โคร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 กรกฎาคม 63 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม อาทิ ติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของเทศบาล ,ติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
349
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561