หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวาระก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร , นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอเมืองลำพูน, นายเนตร พงษ์ตุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน,ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง,ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมมาตรการสถานประกอบกิ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์​ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 10/2564 เพื่อหารือข้อราชการประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่าน video conference ระบบ zoom ซึ่งถ่ายทอดจากห้องประชุมบั...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 8:30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 29 กันยายน 64 เวลา 12.00 น. ณ ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่จ้าราชการและลูกจ้างประจำในโอกาสเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับข้าราชการที่จะโอนย้าย ท้ายปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้า...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2564, ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดิน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2564เวลา 8:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการรักสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการบำรุงรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านในร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8:00 น ณ สนามด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 19:00 น ณ วัดแม่สารป่าแดด หมู่ที่ 2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิก​สภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม​ ร.ต.ต. สวัสดิ์ วงค์มุนิล บิดาของนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ ว...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
95
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561