หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 1900 น ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางศรีเพ็ญ ชมพู มารดาของนางวณิชชา ชมพู ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน. อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งและกำหนดจุดรายงานตัวให้คนลำพูนกลับบ้าน (จุดนัดพบ) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลของจุดนัดพบให้...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ นางศรีเพ็ญ ชมพู มารดาของนางวณิชชา ชมพู ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 701 หมู่ที่ 3 บ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 1530 น บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดฆ้องคำ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ-จุดสกัดกั้นยาเสพติด โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมฯลำพูน และ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง ,อสม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ให้การต้อนรับ นายประกอบ  ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานปล่อยแถวคณะทำงานฯ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ โรงเรียนวัดศรีชุม หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร,กอ.รมน.จังหวัดลำพูน,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาส...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง,หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 7/2564 เพื่อหารือข้อราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่าน video conference ระบบ zoom ซึ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ในหัวข้อ "ระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมดิจิทั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา, เรื่องเพื่อทราบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องแต่งต...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
89
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561