หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (5 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลบ้านกลางได้จัดทำโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณอาคารป้องกันแล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 62) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 พ.ค.62) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบ้านกลาง จำนวน 45 คน เพื่อนำไปพัฒนาบุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อพิจารณาการตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะฯ บริเวณหน้าห้องเย็นพิสิฐ ม.3 ต.บ้านกลาง ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกและไม่มีอุปสร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ทต.บ้านกลาง ร่วมมือ อถล.และประชาชนในตำบลผนึกกำลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 62
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะนิเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรป...