หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (10 ม.ค. 63) เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้กล้าแสดงออก ได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตัวเอ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า “เด็ก” เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตในครอบครัวท...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ม.ค. 63 ) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยมีนาย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น ที่วัดสิงห์เคิ่ง หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ให้การต้อนรับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการขอพร ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 8 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยได้ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างถนนภายในสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และทำความสะอาดถนนให้สะอาด สวยงาม น่ามอง ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีระเบียบวาระ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ,แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ม.ค. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ นายชาตรี กิตตธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และ นายชยุต พันธุ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน พร้อมมอบปฏิทินและรายงานกิจการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 เนื่องในโอกา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (26 ธ.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการและ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
58
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561