หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ปกรณ์ หวันชัยศรี ผกก(สอบสวน)ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร.ภ.จว.ลำพูน ได้ออกพบปะและตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาห...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (12 ก.พ. 62) เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมพ่นน้ำสร้างความชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (หลังห้างแจ่มฟ้า ชอปปิ้ง มอลล์) เพื่อลดสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองเพิ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (12 ก.พ.62) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพุทธศานิกชนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)โดย จ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น. ที่บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และถนนหนทางในหมู่ที่ 2 บ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและถนนหนทางในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านหอชัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ,หน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 11 บ้านหอชัย ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ถนนทางหลวง หมายเลข 1147 หน้าศูนย์เจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานจัดเก็บรายได้ และเทคโนโลยีด้านแผนที่ภาษี ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยมีหัวหน้า...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง “กาดนัดหละอ่อนน้อย ตามรอยที่พ่อสร้าง” ประจำปีการศึกษา 2561 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีพัฒนาการด้านร่าง...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" ตลอดจนประชาชนใน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดบ้านแม่ยาก และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านแม่ยากจนถึงถนนเลียบคันคลอง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื...