หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, โรงพยาบาลส่งเสริ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายดำรงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์การปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลในเขตพื้น...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าหน้าที่ทหารชุดตรวจสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นขต.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันโท ชย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (8 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่อาคารโล่งหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดข...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 พ.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่ชุมชนบ้านพอเพียง เพียงใจ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลอำนวยความสะดวก จัดระเบียบคัดกรองผู้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีพล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล  ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ กำชับ สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หลังจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินกิจการบางประเภทได้แล้ว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 น.ที่อาคารโล่งหน้าห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ทต.บ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 วันนี้ (30 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อการพิจารณารวบรวมประเด็นการพัฒนา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (28 เม.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ, ผู้นำชุมชน, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และประชาช...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
316
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561