หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ชาวตำบลบ้านกลาง ลำพูน เฮลั่น!! เตรียมจัดกีฬามวลชนยิ่งใหญ่ ต้ อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ส่งมอบสนามกีฬาระดับอำเภอ สู่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง
     นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         ส่วนท้อง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (21 ก.พ.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการโครงการประกวด “ถนนสวยสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น” จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อหารือและพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด “ถนน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านศรีชุม ร่วมกันล้างถนน บริเวณด้านหน้าวัดบ้านศรีชุม  และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านศรีชุม เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร.7 พัน 1, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตลอดจนประชาชนใน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านหน้าวัดบ้านสันป่าฝ้าย และถนนเส้นทางหลักในหมู่บ้านสันป่าฝ้าย จนถึงถนน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ปกรณ์ หวันชัยศรี ผกก(สอบสวน)ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ กต.ตร.ภ.จว.ลำพูน ได้ออกพบปะและตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาห...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (12 ก.พ. 62) เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำรถบรรทุกน้ำ ร่วมกิจกรรมพ่นน้ำสร้างความชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (หลังห้างแจ่มฟ้า ชอปปิ้ง มอลล์) เพื่อลดสภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองเพิ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (12 ก.พ.62) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพุทธศานิกชนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)โดย จ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น. ที่บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และถนนหนทางในหมู่ที่ 2 บ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
215
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561