หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
กกต.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ "ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" 
>>นายนพดล  สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
>>ซึ่งสำนัก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ (8 มีนาคม 2564 ) เวลา 14:30 น. ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองลำพูน
 *********************
ผู้สื่อข่าว ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการบริหารง...
 
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ว่ามีชื่อท่านหรือไม่
โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน, สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือ ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc 
หรือจดหมายที่นาย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 มี.ค. 64) เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมพนักงานผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประเมินประสิทธฺิภาพ ความคุ้มค่า ของรถส่วนกลางแต่ละคัน ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การมอบหมายภารกิจการใช้รถส่วนกลาง,ขั้นตอ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญห...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จากการทำบุญในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสร้างอาคารประกอบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่หน้าซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จนถึงทางเข้าซุ้มประตูวัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง                 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ,ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมทำคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลางจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
319
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561