หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2565, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 6:30 น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมภริยา,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 90 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณีและพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมีนายวรยุท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล ,รองประธานสภาเทศบาล ,เลขานุการสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พิธีเปิดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และศูนย์ส่งเสริมการศึ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาสัย) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2665 วันที่ 30 เมษายน 2565...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ลาดต่ำ มีปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จัดการระบบระบายน้ำ รวมถึงวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
(วันที่ 20 พฤษภาคม2565 )ช่วงเช้าของวันนี้ ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะถนนเส้นหลัก 1147 นิคมฯ -สันป่าฝ้าย-หนองเป็ด ที่มีการสัญจรไปมาของยานพาหนะ และบางช่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 น ณ ศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่ายฯ,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2565 ของจังหวัดลำพูน ตามแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำในหมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
******************
ผู้สื่อข่าว : นาย...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
333
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561