หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ค.61) เวลา 15.00 น. ที่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 แก่วัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการกองทุนหลักป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้(18 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  ว่าที่ร้อยตรีวัชระ กันแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และพนักง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน   ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพลังมวลชน, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านฝ้ายคำแลนด์ ม.8 ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ นโยบายการจัดตั้งกรรมการชุมชนย่อย หมู...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน   ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อศึกษาเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะ
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพมีความรู้ ความ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
359
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561