หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และ วาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการวัยเรียนสดใสห่างไกลโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ส.ค. 62) เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนหอพักในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ที่เข้าร่วมประเมินหอพักติดดาว น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามโครงการหอพักติดดาว น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 31 ก.ค. 62)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ในการด...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง"  ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง, โรงเรียนวัดขี้เหล็ก และโรงเรียนธนรัตน์วิทยา โดยม...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ก.ค. 62) เวลา 17.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 28 ก.ค.62 (เวลา 14.00 น.) ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตำบลบ้านกลาง จัดพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2562 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ทต.บ้านกลาง จัดโครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง 2562”
  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก       เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 25 กรกฎาคมเวลา 14:00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพัน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
52
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561