หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๓๔ ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สภาฯ ทต.บ้านกลางอนุมัติงบกว่า ๑๔๐ ล้าน พัฒนาตำบลในปี ๖๒
  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง        อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ที่ประ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561"  เพื่อให้แกนนำสุขภาพและญาติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ” โดยมี อปท. ทั้ง 4 จังหวัด 49 แห่ง จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดู...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง 
ประจำปีงบประมาณ 2561
นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าจากวิถีชีวิตของชุมชน การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงวัย ควรคำนึงถึงสภาพการณ์ต่างๆ เช่น อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติด...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เช้าวันนี้ (19 สิงหาคม 2561)เวลา 09.30น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง      เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, แผงลอย, ตลาด,        ผู้สัมผั...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ, แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีนายธวัช เสถียรนาม อดีตผู้...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ส.ค.61) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหาก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ณ ฌาปนสถานบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 อ.เมือง จ.ลำพูน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.
...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
41
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561