หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (22 ม.ค. 63)  ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 โดยมี พ.ท.อธิป...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้(19 ม.ค. 63) เวลา 19.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายกิติพงษ์ ไชยวงศ์ผาบ ตำแหน่งนักผังเมืองชำนาญการ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อายุ 40 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 บ้านเหม...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ม.ค. 63) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยการทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบภายในศูนย์...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ันนี้ (16 ม.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จัง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้(14 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็น ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนฯ, การติดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายของเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (10 ม.ค. 63) เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้กล้าแสดงออก ได้รับการพัฒนารอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตัวเอ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า “เด็ก” เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตในครอบครัวท...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ม.ค. 63 ) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยมีนาย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น ที่วัดสิงห์เคิ่ง หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ให้การต้อนรับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการขอพร ท...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
326
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561