หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ประธานแจ้งเพื่อทราบนโยบายการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เกี...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ม.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมฝึกปฏิบัติจัดแถวตามระเบียบวินัยสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2562 ประจำวันที่  23 มกราคม 2562 “ทต.บ้านกลาง เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีประจำปี 2562” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการบริหารการเงิน      การคลังท้องถิ่น ในการจัดเก็บรายได้จากประชาชนในพื้นที่...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2562 ประจำวันที่  21 มกราคม 2562 ทต.บ้านกลางร่วมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”โดยใช้หลักการ 3Rsนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูนเปิดเผยว่าขยะเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศเนื่องจากปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ม.ค.62) เวลา 19.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสิริภิญโญ เงินชุ่ม หรือน้องโบ๊ต อายุ 17 ปี บุตรชายของนายชัยวุฒิ เงินชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ ณ บ้านร่องส้าว ม.7 ต.บ้...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ม.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมฝึกปฏิบัติจัดแถวตามระเบียบวินัยสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ม.ค.62)เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561, ติดตามโครงการฯและนโยบาย, ประธานแจ้งเพื...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 เวลา 08.00 น. ณ   สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถรู้จักหน้าที่ของตน ตลอดจนได้ร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (11 ม.ค. 62) เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้รับมอบขนมและของใช้ภายในบ้าน จากตัวแทนสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 นี...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
304
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561