หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ธ.ค. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กัน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน-ผู้้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การดำเนิน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง, ผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน, ผู้แทนจากสนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการจัดงานการต่อต้านการคอรัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 18.30 น. ที่งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบูธนิทรรศการลดภาวะก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยได้นำเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) เวลา 16.30 น. ที่ บริเวณข่วงพันปี ถนนรถแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการคอรัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน,...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบชุดผจญเพลิงให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด เพื่อออกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ชุดผจญเพลิง,หมวก ,ถุงมือและรองเท้า ซึ่งเป็นชุด ที่ได้จากการจับฉลากรางวัล ในการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
318
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561