หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีชุม หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากพื้นที่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายไชยา อยู่พุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งได้รับคัดเลือกเมื่อวันท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ชัย ไชยนวล เลขานุการนายกเทศมนตรี นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับเกียรติบัตร เทศบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2564 ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดี กับนายกิตติคมน์ พรมขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในโอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล แล้วหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าพบปะและพูดคุย กับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านกลาง (อสม.ต.บ้านกลาง) เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางร่วมก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:00 น นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องจักรขุดลอกรางระบายน้ำ บ่อพัก และลำเหมืองเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน เมื่อมีฝนตกหนัก ทำให้ในบางหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ได้รับความเดือดร้อนจาก...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เพื่อร่วมตรวจสอบ ประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองชลประทาน และร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ,นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง และนางขนิษฐา นุตตะระ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้การต้อนรับ นายวิบูรณ์ เดชมณีธรชัย หัวหน้าหมวดแนวทางและฐานราก (มฐร-นร.) ,นายเอกอรุช กุยเพชร์ ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
169
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561