หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และพันเอก ประพัน ธรรมศิริ รองหน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโคร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 61) เวลา 16.00 น.ที่ วัดฆ้องคำ ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 16.30 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, สม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนภาคประชาชน, ผู้แทนสงฆ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนอสม., ผู้แทนผู้สูงอายุ, ผู้แทนแม่บ้าน และผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวาระการประชุมที่...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางสิริพร เทียนสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง,ข้าราชการ ,พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  ร่วมเดินขบวนในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561โดยจัดขบวนแห่เครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย โดยขบวนเคลื่อนผ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีคำ ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี 20 พรรษา และเนื่องในโอกาสรับใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.7  ของพระมหากฤษณะโสภณกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีคำ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสง...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุดพังบริเวณฝายกั้นน้ำลุ่มน้ำแม่ยากหลังวัดฆ้องคำ ม.9 ต.บ้านกลาง ตามที่ได้รับร้องเรียน ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสี...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า  ให้เหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำป...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
275
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561