หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:30 น บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดฆ้องคำ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ-จุดสกัดกั้นยาเสพติด โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมฯลำพูน และสาธาร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น ณ ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 จากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับ นางดวงดาว สมบุรณ์ บ้านเลขที่ 50/4 หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก และนายสวาท สิริส้าว บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่ถูกเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย 

******************
ผู้สื่อข่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มให้กับทางศูนย์ ci ตำบลบ้านกลาง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น ณ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญ ทักษิณานุปทาน อุทิศบุญกุศล พระปลัด คำแปง จนฺทวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก ซึ่งได้มรณภาพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สิริอายุ 63 ปี พรรษา 46 โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อนำรายได้จากการทำบุญในครั้งนี้ ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 น ณ โรงเรียนวัดศรีชุม (ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ) หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:30 น. ณ ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง (community isolation : CI)อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง (community isolation : CI) ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ รพ. สต.บ้านกลาง และ คณะท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลองตั้งแต่หน้าซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านกลางถึงซุ้มทางเข้าประตูวัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการรักษาความสะอาดตลอดจ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
244
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561