หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 10 ก.ย. 62)เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อาทิ การตัดหญ้าภายในหมู่บ้านการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำเสียเทศบาล การ ซ่อมแซม ไฟกิ่งและเสียงตามสาย ภายในเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ ( 6 ก.ย. 62)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านกล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (3 ก.ย. 62) เวลา 10.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขัง และติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลำน้ำแม่ตีบ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมสั่งการในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย แ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และคณะครู-เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยนายชัยรั...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่แม็คโครสาขาลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการ "Say Hi to Bio Say No to Foam : แม็คโครเชิญคุณใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม" โดยบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนำร่องนี้ขึ้นโดยการงดจำหน่ายโฟมในห้างแม็คโคร 12 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี, ตัวแทนนักเรียนมัชฌิมาลัย ปัจฉิมาลัย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ส.ค.62) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น ที่ห้องประชุม convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ที่ได้มีการลงนามระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุข...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ส.ค. 62) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ข้าราชการ, ตัวแทนกลุ่มพลังมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี นักวิจัยและผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อประเ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
64
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561