หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ว่ามีชื่อท่านหรือไม่
โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน, สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือ ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc 
หรือจดหมายที่นาย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 มี.ค. 64) เวลา10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมพนักงานผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประเมินประสิทธฺิภาพ ความคุ้มค่า ของรถส่วนกลางแต่ละคัน ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การมอบหมายภารกิจการใช้รถส่วนกลาง,ขั้นตอ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญห...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จากการทำบุญในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสร้างอาคารประกอบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่หน้าซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จนถึงทางเข้าซุ้มประตูวัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง                 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ,ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมทำคว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลางจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 22 ก.พ. 64 ) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการฝึกอบรม กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานพลังงานจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 19 ก.พ. 64 ) เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ – พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภู...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยธร แคล้วกลาง ผู้จัดการโครงการบริษัทที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ งานวิศวกรรมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเทศ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
160
 เมื่อวาน 
210
 เดือนนี้ 
7,769
 เดือนที่ผ่านมา 
13,647
 ปีนี้ 
109,929
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
409,828
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561