หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ค. 62) เวลา 06.00 น. วัดดอยขะม้อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประกอบพิธีตักน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ เนื่องในประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2562 โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการจัดพานดอกไม้สดและดอกไม้พลาสติก และหลักสูตรการออกแบบการพับดอกไม้จากเหรียญสำหรับโปรยทาน ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะและรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 14 พ.ค. 62&nbs...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรม ตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการจัดการขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน และจัดกิจกรรม ตามโครงการเรารักษ์ สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1บ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสัก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (30 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 14 พ.ค. 62  เพื่อ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสาตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ พ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลางโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด “หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste” ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อประเมินและให้คะแนน ตามหล...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
285
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561