หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ การจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย ที่อาจจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน พร้อมมีมาตรการให้พนักงานเจ้าหน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Lamphun Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019”(Covid-19) ล้างทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานฯ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวบริ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM2.5” ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าฝุ่นควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในช่วงฤ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (19 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจั...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านกลาง หมู่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ยาก หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนตามโครงการขับเคลื่อนภารกิจดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น โดยมีขบวนธงเกียรติยศ บริเวณโดมทางเข้าหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ว...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดสิงห์เคิ่ง หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติก...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
297
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561